Gillen, Katherine A, Texas A&M University-San Antonio, United States