Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Mcnicholas Vandermolen

Bio Statement

Giới thiệu đờn piano điện tử Roland. Nếu nhắc đến đờn piano có kiểu thiết kế đẳng cấp và âm thanh như cây đàn piano acoustic thì nhiều người nghĩ ngay đến đờn piano roland

piano điện roland