Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Davenport Dematteo

Bio Statement

chung cư Sapphira Khang Điền sẽ bàn giao đến tay quý khách khi nào? Theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được vừa qua, căn hộ Sapphira dự tính sẽ được trình làng vào quý II/2018. Tuy nhiên đây mới chỉ là thông tin dự kiến mà chúng tôi cập nhật được, chưa có thông tin chánh thức từ bên nhà đầu tư căn hộ Sapphira là Khang Điền.

Can ho Khang Dien Sapphira