Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Nies Terrazas

Bio Statement

Theo góc nhìn của các chuyên gia BDS thì tại giai đoạn bàn giao dự án căn hộ Sapphira cũng là khi khu vực Quận 9 trở nên đông đúc và nhộn nhip cùng với sự xây lớn của Cơ sở hạ tầng giao thông tại dự án Sapphira.

chung cu cao cap quan 9