Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Lawver Voltz

Bio Statement

Tôi không chắc thắng cảnh nổi tiếng của Singapore vô sáng sớm, thành chúng ta sẽ hạ cánh tại sân bay Changi, tôi cầm một cuốn sách lối dẫn du lịch. Từ quầy dịch vụ liên thể đến Đài, cố gắng thu thập ở Singapore nơi danh tham thể thông tin. Chúng tôi đã thuê 1 chiếc taxi, khi họ thấy gia đình tôi cực kỳ phấn khích khi sống ở căn hộ Safira.

can ho khang dien