Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Schechter Lippard

Bio Statement

Hiện nay đã tạo khoảng trên 10.000 người di chuyển và bắt đầu khiến việc tại đây gồm các chuyên gia, kiến trúc sư, công nhân… Nguồn lao động từ khắp những điểm đi tới khu công nghệ cao nhằm sống và làm việc làm cho nhu cầu mua hoặc thuê căn hộ chung cư tại Safira đã sẽ gia tăng nhanh chóng. Đây là cơ hội cực kỳ tối ưu cho các chủ đầu tư lúc chứa đựng chung cư Safira.

Can ho Khang Dien Safira