Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Eyman Bird

Bio Statement

Zie jij er elk jaar weer tegenop om de aangifte inkomstenbelasting in te vullen? Bij de aangiften voor de belastingen gaf zij telkens een te laag bedrag aan belastbaar inkomen en omzet op. Het geschatte nadeel voor de Staat is ruim 100.000 euro. De rechtbank in Almelo achtte valsheid in geschrifte en het opzettelijke indienen van onjuiste aangiften voor de omzet- en inkomstenbelasting more than de jaren 2009 tot en achieved 2013 bewezen. Naast belastingadvies en administratie, helpt Kubus nu ook bij financieringsaanvragen. Ook voor taken als de aangifte van de omzetbelasting, de aangifte van de inkomstenbelasting en fiscaal advies kunt u bij uw boekhouder terecht. Tezamen en in vereniging achieved één of meer natuurlijke perso()n(en), althans alleen, een groot aantal, althans één of meerdere, (elektronische) aangiftebiljet(10) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, more than het/de jaar/jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013, waaronder: Een groot aantal, althans één of

Adfisq