Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Lynsey Lasonya

Bio Statement

dự án Safira Khang Điền được thi công trên đường Võ Chí Công, Phú Hữu, quận 9, nên phố bể Chí Minh. Đây là vị thế được Đánh giá là đắc địa bởi giao thông tiện lợi, di chuyển thuận lợi, sau này có khả năng xây dựng lớn mạnh đối với dự án Safira Khang Điền.

chung cu khang dien