Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Andrade Demaris

Bio Statement

Được trang bị tại Quận 9, dự án Safira của nhà đầu tư Khang Điền được Đánh giá là Nổi trội nhất thị trường khu Đông thời điểm bấy giờ. Đây là khu vực đang được đầu tư xây dựng cả về hạng mục Hạ tầng cơ sở lẫn giao thông. dựa nhiên mà Safira công trình khu căn hộ Safira Khang Dien

can ho chung cu quan 9