Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Lasonya Luu

Bio Statement

thời điểm cuối 5 2017 tới đầu năm 2018, sàn căn hộ Quận 9 dường như yên ắng, đừng những hoạt động mua bán diễn ra chỉ duy nhất có khu chung cư Jamila tiếp tục triển khai bán hàng những đợt sau. Dự kiến thời gian tới vào khoảng quý II/2018, đơn vị chủ đầu tư dự án Jamila sẽ tiếp tục nên mắt thị trường khu chung cư lạ đem tên Safira Khang Điền.

chung cu quan 9