Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Mae Shofner

Bio Statement

Trước tiên, nhà đầu tư Khang Điền đã tạo mục tiêu xây dựng dự án nhà phố Safira Khang Điền mang cách tiên tiến và luôn lối tới cho cư dân có 1 cuộc sinh sống non, sạch, đẹp. do nhiên, Khang Điền đã đề nên chiến lược trong việc xây dựng và thi công dự án bất động sản chung cư Safira

chung cu quan 9