Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Seegmiller Cassi

Bio Statement

Được Phân tích là căn hộ chung cư Với Các giá trị an cư Nổi trội tại quận 9, dự án Safira Khang Điền đang được xem là dự án bất động sản nội bật nhất năm 2018. Theo đánh giá của giới chuyên gia, sự trở tới lần nàu của chủ đầu tư Khang Điền sẽ đem đến làn gió riêng biệt trên trường bất động sản ở dự án Safira quận 9.

chung cu khang dien