Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Leonida Hession

Bio Statement

EMDR'de (Göz Hareketleri ile Duyarsızlastırma) amaç herhangi bir travmanın yol açtığı olumsuzlukları gidermek, yerine daha olumlu anılar koymaktır.

Terapi. Psikoterapi Anı Doktor