Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Neal Leonida

Bio Statement

Với ý tưởng tạo dựng nên 1 kiệt tác song hành cùng với đời sinh sống của cả nhà bạn, chung cư tại đây được thiết kế theo cách tiên tiến, bền vững theo tại gian. Đây chánh là dấu ấn tạo nên lợi ích cho các công trình Safira của tập đoàn Khang Điền.

Căn hộ Safira