Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Daphne Shira

Bio Statement

Thấu hiểu được đòi hỏi đấy của quý khách, nhà đầu tư Khang Điền đã mang tới cho dân cư của mình Những sự mới mẻ và tỉ mỉ trong cách kết cấu và xây dựng dự án để mang tới Những sự lựa chọn khác biệt và lý tưởng trong số từng căn hộ chung cư Safira Khang Điền.

Du an Safira Khang Dien