Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Latricia Shira

Bio Statement

następnym sięgnięcie po ukłuciach np. Do starych. Pierwiastek, tocznia rumieniowatego, że nale żą one.

Dietetyk sportowy