Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Kilby Stucker

Bio Statement

Từ Rome Diamond Lotus, bạn sẽ mất khoảng cái 5 phút di chuyển đến khu Thảo Điền, Nam Rạch Chiếc, Thạnh hảo Lợi, Thủ Thiêm, khoảng 7 – 10 phút đi tới Quận một, Quận 3, Quận 4 và khoảng 12 phút di chuyển đến quỹ công nghệ cao Quận 9, mảng 15 phút di chuyển tới Cầu Phú hảo, Quận 7. Nhất là, Những khu tại chỉ đang trong quá trình hình ra, ra đây là điểm đợi tiềm năng tăng lợi ích dự án bất động sản Diamond Lotus Quận 2.

Ban Rome Diamond Lotus Phuc Khang