Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Star Genoveva

Bio Statement

Warsztat Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex korporacja z o. o. korporacja komandytowa istnieje na sektorze budowlanym i funkcjonuje stale od 30 lat w charakterze następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 1989. Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna przy regionie marka, która operuje aktywnie w swojej branży. Od samego początku swej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych w szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O wymiarze działalności firmy świadczą zrealizowanie takich inwestycji jak: struktura kolektorów deszczowych i sanitarnych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w trudnych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

zajęcie pasa drogowego