Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Louetta Jolliff

Bio Statement

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex spółka z o. o. korporacja komandytowa istnieje na branży budowlanym i funkcjonuje nieustannie od 30 lat jako następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 04 1989. Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna w regionie marka, która operuje aktywnie w swojej gałęzi. Od samego początku swej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych w szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O rozmiarze działalności firmy świadczą zrealizowanie takich inwestycji jak: budowa kolektorów deszczowych i higienicznych o dużych przekrojach rurek i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w kłopotliwych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

głęboki wykopy