Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Natashia Javier

Bio Statement

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex korporacja z o. o. korporacja komandytowa istnieje na branży budowlanym i funkcjonuje nieprzerwanie od 30 lat jako następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 1989. Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna przy regionie marka, która odrabia aktywnie w swojej branży. Od samego początku swej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych w szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O rozmiarze działalności firmy świadczą zrealizowanie takich inwestycji jak: konstrukcja kolektorów deszczowych i sanitarnych o dużych przekrojach rurek i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w męczących warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

roboty instalacyjno-inżynieryjne