Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Valencia Roxann

Bio Statement

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex korporacja z o. o. spółka komandytowa istnieje na branży budowlanym i funkcjonuje stale od 30 lat jako następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 04 1989. Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna po regionie marka, która działa aktywnie w swojej filii. Od samego początku swojej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych dzięki szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O wymiarze działalności firmy świadczą zrealizowanie takich inwestycji jak: konstrukcja kolektorów deszczowych i higienicznych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w trudnych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

kruszywa