Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Carina Allyson

Bio Statement

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex korporacja z o. o. korporacja komandytowa istnieje na branży budowlanym i funkcjonuje nieprzerwanie od 30 lat w charakterze następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 04 1989. Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna w regionie marka, która operuje aktywnie w swojej branży. Od samego początku swojej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych na szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O wymiarze działalności firmy świadczą zrealizowanie takich inwestycji jak: konstrukcja kolektorów deszczowych i higienicznych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w męczących warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

wpusty