Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Esperanza Tusing

Bio Statement

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex spółka z o. o. korporacja komandytowa istnieje na branży budowlanym i funkcjonuje nieprzerwanie od 30 lat jako następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 1989. Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna przy regionie marka, która operuje aktywnie w swojej branży. Od samego początku własnej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych na szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O rozmiarze działalności firmy świadczą zrealizowanie takich inwestycji jak: konstrukcja kolektorów deszczowych i sanitarnych o dużych przekrojach rurek i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w trudnych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

zagęszczarki